Rashtriya Ahinsha Manch | About


राष्ट्रीय अहिंसा मंच (राम)

Management Committee

Sudarshan Dhandharia
President

Shiv Kr. Chaudhry
VP

Dinesh Chaudhary
VP

Arun Khaitan
G Secretary

Bhupesh Sharma
G Secretary

Ramesh Nangalia
G Secretary

Arun Mohta
Secretary

O. P. Dubey
Secretary

Jagadish Beria
Treasurer

Abhishek Arya
Secretary

Rahul Sharma
Secretary

Shiv Sevak Sharma
Organiser- UP

Sahdev Singh Tomar
Organiser- MP

Manhar Mahto
Organiser - Jharkhand

Rajesh Srivastav
Organiser – Bihar

Sanjay Panda
Organiser – East India

Mahesh Agarwal
Organiser – South India

Nand Kishore Gavande
Organiser – West India

Prabir Das
Organiser - Bengal

Bajrang Lal Sharma
Organiser – Rajasthan

Shyam Bihari Gupt
Organiser – North India